Adatvédelem

Bevezetés

A Business Force Trade Kft. (1143 Budapest, Tábornok utca 3. ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos jogszabályok és az azok alapján összeállított jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. A cégünk kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott elvárásoknak.  A Business Force Trade Kft. jelen tájékoztatót folyamatosan aktualizálja a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében és a változásokat azonnal ismerteti a vásárlók felé. A vásárlóink és egyéb partnereink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és olyan biztonságos technikai és szervezési módszereket alkalmazunk, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Az adatkezelési alapelveinket alábbi, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban alakítottuk ki, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Jelen dokumentumban használt kifejezéseket, definíciókat   ( személyes adat, hozzájárulás, tiltakozás, adatkezelés  stb. ) a 2011. évi CXII tv. értelmező rendelkezéseinek megfelelően használjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Alapelvek

Személyes adatok kezelése az internetes áruházunk adatbázisában az érintett partnerünk hozzájárulásával történik. Ez a hozzájárulás lehet konkrét vásárláskor megadott személyes adat és lehet vásárlás nélkül – a hírlevélre történő regisztráció útján - megadott adat is. Személyes adatot csak abból a meghatározott célból kezelünk, hogy a vevőinkhez árut, az érdeklődő partnerekhez a termékeinkről szóló információkat eljuttassuk. Az adatkezelésünk teljes folyamata ezt a célt szolgálja, az információkat zárt rendszerben kezeljük. Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek szükségesek az adatkezelés céljának  ( vásárlás,  információnyújtás ) megvalósulásához,  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ilyenek : partner neve, szállítási / elérési címe, telefonszáma, e-mail címe Személyes adatot csak az érintettek beleegyezésével kezelünk, ide értjük a vevőink vásárláskor megadott adatainak kezelését is. A partnereink fent felsorolt adatait a felvételüktől, illetve a rendszerünkbe történt utolsó belépéstől számított öt évig tároljuk zárt informatikai rendszerben. Az adatokhoz csak a cégünk alkalmazottai, illetve vezetői férhetnek hozzá. A webáruházunk által nyújtott szolgáltatásokon túli célra az adatokat nem használjuk fel, azokat nem adjuk át más szervezet, vagy személy részére. Ez alól kivétel az általunk forgalmazott áruk kiszállítását végző futárszolgálat, amelynek az áruink célba juttatásához szükséges adatokat átadjuk. Az adatokat a kiszállító partnerünk nem használhatja fel a küldemények kézbesítésén kívüli célra.  

A VitalCafe webáruház adatbázisában kizárólag a vevő által megadott számlázási, szállítási, illetve ezen felüli regisztrációs adatok szerepelnek. Az esetleges módosítás általunk kizárólag a vevő telefonos, vagy e-mailes kérése alapján történik.

A partnereink bármikor kérhetik az adataik törlését, vagy javítását, ezt a kérést lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben bármilyen adatmódosítási kérés merül fel, jelezzék ezt a megadott telefonszámon, vagy e-mailben ügyintézőnknek, aki ezt regisztrálja és intézkedik a változások rendszerünkben való rögzítéséről.

Regisztráció

A vitalcafe.hu portál egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
A regisztrált partnereinknél az adatkezelés célja a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a célzott kapcsolatfelvétel, a partnerekről vezetett statisztika készítése, egyéni igényekhez igazított elektronikus hirdetések küldése. A regisztráció után a partnereinknek lehetőségük van a törzsvásárlóknak biztosított kedvezmények igénybevételére, és igény szerint teljes körűen hozzáférhetnek a hírlevél szolgáltatásunkhoz is. A regisztrált ügyfelek az adatbázisból elő tudják hívni a korábbi rendeléseik adatait, a számláikat visszamenőlegesen ki tudják nyomtatni a rendszerből, a törzsvásárlói kedvezményeiket nyomon tudják követni.

A regisztráló felhasználóink szabadon dönthetnek a hírlevél szolgáltatásunk igénybevételéről a regisztráció során. A későbbiekben a már regisztrált partnerek a hírlevelünkre való feliratkozást, illetve annak lemondását a saját fiókjukban a Fiókbeállítás menüpontban bármikor maguk is megtehetik, illetve kérhetik az ügyfélszolgálatot az ezzel kapcsolatos intézkedésre. Az egyéb személyes adatok módosítására és törlésére szintén a Fiókbeállítás oldalon van lehetőség.

Az adatkezelés regisztrált ügyfelek esetén az érintett konkrét hozzájárulásán alapul a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően.

A kezelt adatok köre a következőkre terjedhet ki – a partnerünk által megadott adatok alapján : a felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, mobiltelefonszám, direkt marketing hozzájárulás, szállítási név és cím, számlázási név és cím, születési év, nem, végzettség, nyelvismeret, munkavégzés területe, foglalkozási ágazat, pozíció, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 5 év, a nem élesített regisztrációs kérelmek esetében 14 nap.

Sütik használata Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mediamarkt.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

Google Analytics használata Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") web elemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics letiltása

Google AdWords remarketing Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait:

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére átadjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását. Ezért az adatait csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

a.      Magyar Posta Logisztika ( MPL ) Kft. – futárszolgálat

Adattovábbítás célja: a szerződés teljesítése, a megrendelések kiszolgálása, szállítás. A vevőink a webáruházunkban történő megrendeléssel hozzájárulást adnak cégünknek, hogy a kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a futárszolgálatnak. A továbbadott adatok köre : szállítási név és cím, számlázási név és cím, mobiltelefonszám, a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

        b. Pannon XP - futárszolgálat

Adattovábbítás célja: a szerződés teljesítése, a megrendelések kiszolgálása, szállítás. A vevőink a webáruházunkban történő megrendeléssel hozzájárulást adnak cégünknek, hogy a kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a futárszolgálatnak. A továbbadott adatok köre : szállítási név és cím, számlázási név és cím, mobiltelefonszám, a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

c.      Átvitel egy harmadik fél részére

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. A VitalCafe.hu webáruház a hatóságok részére a személyes adatokat - ilyen esetben - köteles kiadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83335/2015.

Az adatkezelés biztonsága

A Vitalcafe.hu webáruház számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a Terahost Kft.-nél; 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73. ; e-mail : info@teratarhely.hu;

A cégünk a Terahost Kft.. szakosított informatikai cég szolgáltatását veszi igénybe a személyes adatok kezeléséhez, így biztosítja a megbízható információs bázist a webáruház számára.  Az adatkezelés során elsődleges fontosságú számunkra a kezelt adatok titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása.

Felhívjuk a felhasználóink figyelmét arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek lehetnek olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, például az információ felfedésére, vagy módosítására vezetnek. Felhívjuk továbbá a regisztrált felhasználóink figyelmét arra, hogy a bejelentkezési neveket és jelszavakat ne adják meg arra illetéktelen személyeknek az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az ilyen tevékenységekkel szembeni védelem érdekében minden tőlünk elvárható intézkedést igyekszünk megtenni.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Bussines Force Trade Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Tábornok u. 3..
Cégjegyzékszám: 01 09 940011
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám: 22709707-2-42


Telefon: +36 70 884 1900
E-mail : info@vitalcafe.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73824/2014

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Business Force Trade Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 67

Ügyfélszolgálat a Vitalcafe átvételi ponton: 1143 Budapest, Hungária krt. 67

Ügyfélszolgálati nyitvatartás: Kedd-Szerda-Csütörtök 10g-14h

E-mail cím: info@vitalcafe.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Programon maga helyesbítheti; illetve képes a teljes profil törlésére is, vagy Szolgáltató az info@vitalcafe.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók. Bejelentkezés nélküli vásárlás esetén a vásárló az info@vitalcafe.hu e-mail címen kérheti adatainak törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

•             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

•             Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy bejelentkezés nélküli vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Program használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.